MebkamMeram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi (MEBKAM)

 

          İlçemizde 13’üncü Yüzyılda yaşamış, Dünyaca bilinen ve önemli bir şahsiyet olan Sadreddin-i Konevi (Şeyh Sadreddin Muhammed Konevi) Hazretleri’nin hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini araştırmak üzere Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi (MEBKAM) kurulmuştur.

 Sadreddin-i Konevi, İlçemizde 13’üncü Yüzyılda Mevlana Celaleddin-i Rumi ile aynı dönemde ve mekanda yaşamış, kalplerimizi ve ruhlarımızı onaran, manevi mimarlarımızdan olan önemli bir şahsiyettir.

Sadreddin Konevi, içerisinden çıktığı Türk-İslam düşüncesini, Anadolu İslam Anlayışını, özellikle de Osmanlı toplumunun ilim ve kültür hayatını derinden etkileyen fikirler üreten, Konya’ nın oduğu kadar Anadolu topraklarının da iftihar ettiği tarihi bir şahsiyettir.

O, hayatının her safhasında benzemek istediği Hz. Peygamberin hayatını yaşamış, ecdadımızın düşünce ufuklarında derin izler bırakmış birisidir.

            Sadreddin-i Konevi Hazretleri’nin hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini araştırmak üzere Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi (MEBKAM) 2007 yılında kurulmuştur.

            Merkezin amacı; Sadreddin-i Konevi Hazretleri’nin düşüncelerini, çevresindeki şahsiyetleri, Türk ve Dünya edebiyat ve kültürlerindeki etkilerini ve konumunu incelemek, araştırmak; bu amaç doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, konferanslar, anma törenleri tertiplemek ve yayınlar yapmaktır.

MEBKAM’ın altı asıl ve dördü yedek üye olmak üzere 10 kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunmaktadır. Ayrıca akademisyenler, yazarlar, araştırmacılar ve basın yayın camiası mensuplarından oluşan bir danışma kurulu görev yapmaktadır.

Şu ana kadar muhtelif seminer, panel, sempozyum, basın yayın kuruluşlarında mülakatlar yapılmış, kitaplar yayınlanmıştır. 2008 ve 2011 yılında yapılan uluslararası sempozyuma yerli ve yabancı bilim adamları ve araştırmacılar katılmıştır. Üçüncü sempozyumunda 2018 yılında yapılması planlanmaktadır.

 

 
Anasayfa Makaleler
» Sadrettin Konevi ile...
» Sadreddin Konevi Kim...
» Anadolu’nun Gerçek F...
» Sadrettin Konevi ile...
» Sadrettin Konevi Man...
» Sadrettin-i Konevi K...
» Sadreddin Konevi ve ...
» Bir Düşünce Geleneği...
» İslam Felsefe Gelene...
» Meram İlçesindeki Ta...
Haberler
» III. ULUSLARARASI SA...
» MEBKAM DÜŞÜNCE AKADE...
» III. ULUSLARARASI SA...
» III. ULUSLARARASI SA...
» MEBKAM DÜŞÜNCE AKADE...
» MEBKAM DÜŞÜNCE AKADE...
Duyurular
» Meram Düşünce Akadem...
» III. ULUSLARARASI SA...
» 3rd INTERNATONAL SY...
» MEBKAM DÜŞÜNCE AKADE...
» YENİ HABER III. ULU...
Yayınlar
» Sadreddin Konevi...
» Meram Kitabı...
» Mir'atü'l-Arifin (Ar...
» Füsüsu'l Hikem ve Me...
» Konevi Sempozyumu Bi...
» Kırk Hadis Tercümesi...
» Akademik Sayfalar...
Videolar
» Konevi Sohbetleri De...
» Konevi Sohbetlerine ...
» Fatih Sultan Mehmet ...
» MEBKAM Danışma Kurul...
» Konevi hazretleri ha...
» Konevi hazretleri ha...
» Konevi Sohbetleri Ba...
» MEBKAM'da yeni yönet...
» Demirli : Konevi kur...
» Fahri Kulu Dualarla ...
İletişim
İletişim
İletişim Form
İnsan Kaynakları