Sadreddin Konevi Paneli Düzenlendi


Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi(MEBKAM) tarafından düzenlenen “İslam Düşünce Tarihinde Şeyh Sadreddin Konevi” konulu panel Konevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Panele yurt içi ve yurt dışından dünyaca ünlü Konevi araştırmacıları katıldı. Konevi Camii imamı Mehmet Kaya’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın başında kısa bir konuşma yapan MEBKAM Başkanı Hasan Yaşar, “Sadreddin Konevi, Selçuklu devletinin ilmi olarak zirveye ulaşmasında en büyük etken ve Osmanlı’nın kurulmasına önderlik eden büyük bir zattır. Hadis, tefsir, tasavvuf ve kelam ilimlerinde özgün eserleri vardır. MEBKAM olarak Meram ve Konya’ya hizmet etmiş bütün ilim ve fikir adamlarını anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Son yıllarda batı dünyasında bilinçli ve sistemli olarak, İslamafobi adı altında tamamen bilimsel zeminden uzak, sübjektif yaklaşımlarla adeta mütedeyyin insanlara karşı bir linç girişimi başlatıldığını belirten Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ise, “Kültürel zenginliğimizin parlaklığının farkına varamamış batı toplumları, ne yazık ki bu içi boş söylemlerin uydusu haline gelmiştir. Bu bilinçsizce örülen duvarlar, yine İslami düşünürlerin yüzyıllar önce oluşturdukları fikir ve düşünce yapısıyla yıkılmaya başlanmıştır. Mevlâna, İbn-i Arabî ve Sadreddin-i Konevi’nin insan, yaratılış ve eşya hakkındaki görüşleri doğuda ve batıda son derece ilgi uyandırmıştır. Ne yazık ki, Konevi gibi önemli bir mutasavvıfın İslam düşünce tarihine kazandırdıkları ülkemizde yeterince takip edilememektedir.” diye konuştu.

Başkan Kalaycı, Sadreddîn-i Konevî’nin, insanın var oluş, Allah ve kâinat hakkındaki sorularına akıl, vahiy, bilgi ve keşifle ışık tutan eserlerini yeniden gün yüzüne çıkarmak için MEBKAM olarak önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.

        “İslam Düşünce Tarihinde Şeyh Sadreddin Konevi” konulu panelin oturum başkanlığını, Konya’da Sadreddin Konevi’yle ilgili 1988 yılında ilk sempozyumu yapan Prof. Dr. Şerafettin Gölcük yaptı. Prof. Dr. Gölcük, 22 yıl önce mütevazı bir şekilde başlayan Konevi’yi anma programlarının bugün göğsümüzü kabartacak seviyeye ulaştığını söyledi.

İranlı yazar Prof. Dr. Muhammed Hacevi, “Konevi döneminde Konya’daki tasavvufi hayat, onun fikirlerinin şerhi ve tahlili” başlıklı bir tebliğ sundu.

Konevi’nin bütün eserlerini günümüz Türkçesine çeviren Doç. Dr. Ekrem Demirli ise Sadreddin Konevi ile ilgilenmenin anlamı üzerinde durdu. İbn-i Arabi ve Konevi ile başlayan Ekberi geleneğinin esas itibariyle bir tarikat olmadığını vurgulayan Demirli, “Ekberîlik, bir düşünce ekolu ve bir entelektüel bir gelenektir” dedi.

Dr. Ömer Türker ise şöyle konuştu: “Nasıl ki Fahreddin-i Razi’den sonra gelen bütün Kelamcıları onun takipçisi olarak görüyorsak ve yine Felsefî gelenekte Sühreverdi ön plana çıkıyorsa tasavvufta da Sadreddin-i Konevi’den sonra gelen mutasavvıflar ise onu örnek almışlardır.”

Panelin sonunda Başkan Kalaycı ve diğer protokol üyeleri, panelistlere tablo hediye ettiler.
Anasayfa Makaleler
» Sadrettin Konevi ile...
» Sadreddin Konevi Kim...
» Anadolu’nun Gerçek F...
» Sadrettin Konevi ile...
» Sadrettin Konevi Man...
» Sadrettin-i Konevi K...
» Sadreddin Konevi ve ...
» Bir Düşünce Geleneği...
» İslam Felsefe Gelene...
» Meram İlçesindeki Ta...
Haberler
» MEBKAM Danışma Kurul...
» "Konevi sembol bir ş...
» MEBKAM Danışma Kurul...
» Sadreddin Konevi Pan...
» “Konevi Okumaları” B...
» MEBKAM’dan yeni bir ...
» Hacıveyiszade Mustaf...
» Fahri Kulu Dualarla ...
» Demirli : Konevi kur...
» MEBKAM’da yeni yönet...
Duyurular
» Meram Düşünce Akadem...
Yayınlar
» Sadreddin Konevi...
» Meram Kitabı...
» Mir'atü'l-Arifin (Ar...
» Füsüsu'l Hikem ve Me...
» Konevi Sempozyumu Bi...
» Kırk Hadis Tercümesi...
» Akademik Sayfalar...
Videolar
» Konevi Sohbetleri De...
» Konevi Sohbetlerine ...
» Fatih Sultan Mehmet ...
» MEBKAM Danışma Kurul...
» Konevi hazretleri ha...
» Konevi hazretleri ha...
» Konevi Sohbetleri Ba...
» MEBKAM'da yeni yönet...
» Demirli : Konevi kur...
» Fahri Kulu Dualarla ...
İletişim
İletişim
İletişim Form
İnsan Kaynakları